Oefening "Last Mile 6 april 2024"
05-03-2024

Het scenario voor oefening Last Mile is... Er...

JS8CALL oefening
10-07-2020

Op 10 juni j.l. hebben we als regio...

Back to the future
08-01-2020

Verslagje van de VRHM netwerkdag op 8 oktober...

Beste wensen
01-01-2020

Allemaal de beste wensen voor 2020

Welkom op de website van DARES regio 15/16

DARES is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kunnen worden wanneer de telecommunicatie infrastructuur van de reguliere hulpdiensten zijn uitgevallen of niet toereikend zijn.

Een DARES-team opereert onder de verantwoordelijkheid van een Veiligheidsregio. DARES is in staat om in korte tijd een radionoodnet te realiseren die op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau spraak en dataverbindingen tot stand kan brengen.

Dit kan zowel zelfstandig als ook in combinatie met het netwerk van het Ministerie van Defensie.

DARES kan de volgende diensten aanbieden:

 • Spraakcommunicatie:
  • – Point-to-point verbiningen
  • – Gerelayeerde verbindingen
  • – Nationale verbindingen
  • – Internationale verbindingen
 • Datacommunicatie:
  • – E-mailverkeer via Winlink
  • – Koppeling via defensie

Wij doen dit voor de hulpverlenings regios Haaglanden en Hollands Midden

Voor informatie over de stichting DARES en mogelijkheden voor steun verwijzen wij u naar de landelijke website: dares.nl

IARU1- en nationale noodfrequenties 
BAND     Frequentie       BAND     Frequentie       BAND     Frequentie
80m nat.     3.670kHhz  LSB     40m int.     7.110kHz  LSB     2m nat.    FM   145,500MHz
80m int.     3.760kHz  LSB     20m int.     14.300kHz  USB     70cm nat.  FM   433,500MHz